Oznaka: Adsorbenti

adsorpcija ili apsorpcija

Kako se piše adsorpcija ili apsorpcija? Pravilno se piše i jedno i drugo. Obe reči imaju svoje mesto u hemiji i fizici. Značenje reči adsorpcija. Značenje reči apsorpcija. Primeri u rečenicama za adsorpcija ili apsorpcija: Adsorpcija ima važnu ulogu u hemiji. Adsorpcija sa aktivnim ugljem je bitna lekcija za sledeću nedelju. Sa pojmom apsorpcija, završavamo […]

adsorpcija

Šta je adsorpcija? Šta znači adsorpcija? Adsorpcija – nastaje od latinske reči adsorptio – predstavlja akumulaciju tečnog ili gasnog rastvora na poviršini čvrstog materijala retko tečnosti. U procesu kom formiraju takozvani adsorbat – molekularni ili atomski film. Adsorbenti su materijali u formi praha.