Oznaka: Adsorbenti

adsorpcija ili apsorpcija

Kako se piše adsorpcija ili apsorpcija?Pravilno se piše i jedno i drugo. Obe reči imaju svoje mesto u hemiji i fizici. Značenje reči adsorpcija.Značenje reči apsorpcija.Primeri u rečenicama za adsorpcija ili apsorpcija:Adsorpcija ima važnu ulogu u hemiji. Adsorpcija sa aktivnim ugljem je bitna lekcija za sledeću nedelju.Sa pojmom apsorpcija, završavamo današnje predavanje.

adsorpcija

Šta je adsorpcija? Šta znači adsorpcija?Adsorpcija – nastaje od latinske reči adsorptio – predstavlja akumulaciju tečnog ili gasnog rastvora na poviršini čvrstog materijala retko tečnosti. U procesu kom formiraju takozvani adsorbat – molekularni ili atomski film. Adsorbenti su materijali u formi praha.