Abandon

Šta znači abandon?

Abandon (iz francuskog abandon) označava odstupanje ili odricanje od svog prava. U kontekstu osiguranja, to je pravo osiguranika da osiguravajućem društvu ustupi robu ili brod, i sve na njemu, uz isplatu iznosa na koji su roba ili brod bili osigurani.

Slogovi:

abandon

Malo zanimljivosti:

  • Termin abandon se često koristi u pomorskom pravu i osiguranju.
  • Napisano unazad, reč glasi nodnaba.
  • Broj slova: Reč abandon ima 7 slova.
  • Samoglasnici: Sadrži 3 samoglasnika (42.9%), što je blizu prosečnog broja samoglasnika u rečima.

Primer u rečenici:

U slučaju havarije, vlasnik broda je odlučio da primeni pravo na abandon, predavajući oštećeni brod osiguravajućoj kompaniji.

Poreklo reči:

Reč abandon dolazi iz francuskog jezika, gde ima značenje odstupanja ili odricanja.