kosmonautika

Šta je KOSMONAUTIKA? Šta znači KOSMONAUTIKA?

Kosmonautika ženskog roda nauka koja se bavi rešavanjem problema lansiranja letelica u svemir – kosmos, vasionu. Letelica može biti sa posadom ili bez posade.

Prati njihovo lansiranje, kretanje, sletanje i povratak na planetu Zemlju.

Značenje reči kosmonautika

Sinonim kosmonautika – astronautika (grčka reč).