avans

Šta znači AVANS? Značenje reči avans. Šta je avans?

Avans  muški rod  Predujam, isplata novca unapred, pozajmica nečeg, ispust, preimućstvo, prednost; prvi korak, pokušaj, izlaženje u susret.

U arhitekturi reč avans predstavlja istaknuti deo kuće, izbočenje.


Avans je poseban ustupak u nečemu (izlaženje u susret). Često se koristi u ekonomskoj terminologiji gde označava plaćanje dela duga ili plaćanje dela novca od ukupne sume kada neštko kupujete unapred.

Šta znači kada nam neko traži ili daje avans?

Avans je zapravo odredjena suma novca ili neke druge stvari koja ima svoju vrednost i koja je zamenljiva i koju jedna strana predaje drugoj strani u momentu zaključivanja ugovora.

Pojam avans je poreklom od latinske reči po etimološkoj terminologiji.

  • avans,
  • avantis u značenju napred.
  • unapred,
  • pre ili ispred.

Predstavlja sredstvo predujma, tačnije unapred isplaćeno materijalno sredstvo, ili kao neki dug koji se isplaćuje pre vremena, kao deo sredstava koji se ulaže pre konačne realizacije kupovine, pozajmice, vraćanje duga i slično.