Oznaka: ovčiji

ovčiji ili ovčji

Kako se piše ovčiji ili ovčji? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo.Češće se upotrebljava pridev ovčiji.Sufiks –ji , može posedovati i oblik –iji, ali se češće upotrebljava nastavak –ji. Npr. čovečji, dečji, kozji, mačji, zečji…Nastavak –iji se uglavnom koristi kada se osnova reči završava suglasničkom grupom i kako bi se reč lakše izgovarala. […]