Oznaka: kufer

kofer ili kufer?

Kako se piše kofer ili kufer?Možda će vas iznenaditi, ali oba oblika su ispravna.Prvi oblik kofer je običniji u našem jeziku.Primeri:Prepoznao sam je po crvenom koferu.Ne znam kako ću poneti ovaj kufer, pretežak je.Možeš li mi pomoći i poneti jedan moj kofer?