Oznaka: Kazablanci

Kazablanki ili Kazablanci?

Kako se piše Kazablanki ili Kazablanci?Ispravan oblik glasi Kazablanki.Poznato je pravilo koje nalaže da kod imenica koje se završavaju na –ka, -ga, -ha u dativu i lokativu jednine dolazi do prelaza k, g, h u c, z, s.Međutim, kada su u pitanju geografska imena stranog porekla, kao što je ovde slučaj, onda ne dolazi do […]