Oznaka: gravura

gravira ili gravura

Kako se piše gravira ili gravura?Prema srpskom pravopisu oba oblika ove reči su pravilna.Reč je francuskog porekla (gravure).Značenje ove reči jeste urezivanje.Primeri u rečenicama:Da li si ovo gravirao?Ona gravira srebro po povoljnoj ceni.Hej, pa možeš da dizajniraš laserske gravure na nakitu!