Oznaka: fluorescencija

florescencija ili fluorescencija

Kako se piše florescencija ili fluorescencija?Prema srpskom pravopisu obe reči se pišu, ali u različitim kontekstima.Florescencija označava cvetanje biljki.Fluorescencija predstavlja svojstvo nekog tela da zrači svetlost dok na to telpo utiče neka druga svetlost.Primeri u rečenicama:Kada se događa florescencija?Fluorescencija je interesantna pojava.Da li znaš šta je fluorescencija?