Oznaka: fluorescencija

florescencija ili fluorescencija

Kako se piše florescencija ili fluorescencija? Prema srpskom pravopisu obe reči se pišu, ali u različitim kontekstima. Florescencija označava cvetanje biljki. Fluorescencija predstavlja svojstvo nekog tela da zrači svetlost dok na to telpo utiče neka druga svetlost. Primeri u rečenicama: Kada se događa florescencija? Fluorescencija je interesantna pojava. Da li znaš šta je fluorescencija?