Oznaka: egzodus

egzodus ili eksodus

Kako se piše egzodus ili eksodus?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše egzodus.Reč je latinskog porekla (exodus), dok u grčkom jeziku se piše éxodos. Značenje ove reči je izlazak (napuštanje neke sredine od strane više ljudi)Primeri u rečenicama:Da li se dogodio egzodus stanovništva?Da li znaš šta znači reč egzodus?Dogodio se ubrzan egzodus stanovništva sa teritorije Azije.