Oznaka: belanca

belanca ili belanceta?

Kako se piše belanca ili belanceta?Piše se i jedno i drugo.Belance je imenica srednjeg roda. Pošto se njegova osnova završava suglasničkom grupom čiji je krajnji suglasnik C, ova imenica ima dvojaku promenu. Ona može proširiti gramatičku osnovu suglasnikom -t- (belanceta), ili se deklinirati bez proširenja osnove (belanca). Primeri: U ovu tortu idu dva belanceta.Šampita se […]