Oznaka: apcisa

apscisa ili apcisa

Kako se piše apscisa ili apcisa?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše apscisa.Reč je latinskog porekla abscissa (linea), čije je značenje otrgnuta (linija).U latinskom jeziku se ova reč piše sa b, dok u srpskom jeziku dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti u prefiksu ab-, pa se zato piše sa p.Primeri u rečenicama:Apscisa u matematici predstavlja horizontalnu osovinu u koordinatnom sistemu.Da li znaš […]