Oznaka: zubnog živca

VAĐENJE ŽIVCA

Šta znači vađenje živca? Vađenje zubnog živca (zubne pulpe) predstavlja proceduru koju izvodi doktor stomatologije u stomatološkoj ordinaciji. Kada se zubni kvar (karijes) proširi sa gleđi i dentina na zubni živac, neophodno je izvaditi živac kako se zapaljenje ne bi širilo dalje preko korena zuba na kost. Stručni naziv je pulpektomija (pulpa-živac).