Oznaka: preobraženjski

preobraženski ili preobraženjski

Kako se piše preobraženski ili preobraženjski?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše preobraženski.    Pridev preobraženski je izveden od crkvenolosvenskog Preobraženije.Primeri u rečenicama:Preobraženska crvka se nalazi u Pančevu.Kada je bila obnova Preobraženske crkve?Preobraženski dani su ovog vikenda.