Oznaka: ponaosob

ponaosob ili po na osob

Kako se piše ponaosob ili po na osob? Prema srpskom pravopisu pravilno je ponaosob. Ponaosob predstavlja prilog. Značenje ovog priloga jeste zasebno, odvojeno, posebno. Primeri u rečenicama: Razgovaraću sa svakim ponaosob. Da li ćeš se svakome obratiti ponaosob? Neophodno je sa svakim pričati ponaosob!