Oznaka: planetarij

planetarij ili planetarijum

Kako se piše planetarij ili planetarijum? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Češće se upotrebljava reč planetarijum. Reč je latinskog porekla (planetarium). Kod reči koje su stranog porekla nastavci –ij i –ijum se pojednako upotrebljavaju. Češće se u govornom jeziku čuje nastavak –ijum. Npr. kriterijum, kolokvijum… U srpskom jeziku nepravilno je napisati […]