Oznaka: pijac

pijac ili pijaca

Kako se piše pijac ili pijaca?Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Obe imenice se ravnopravno upotrebljavaju u srpskom jeziku.Imenica pijac je muškog roda, dok je imenica pijaca ženskog roda.Primeri u rečenicama:Idem na pijac da kupim kajsije.Ona živi pored pijace.Da li bi mogla da mi kupiš jagode na pijaci?