Oznaka: phone

Radiofonija

Šta je RADIOFONIJA? Šta znači RADIOFONIJA?Reč Radiofonija nastala je od latinske reči radium i grčke reči Phone zvuk, ženskog roda.Značenje reči radiofonija:Predstavlja proizvođenje zvuka putem svetlosnih ili toplotnih zrakova. Oni se u prekidima iste amplitude puštaju na osetljivoj ploči.