Radiofonija

Šta je RADIOFONIJA? Šta znači RADIOFONIJA?

Reč Radiofonija nastala je od latinske reči radium i grčke reči Phone zvuk, ženskog roda.

Značenje reči radiofonija:

Predstavlja proizvođenje zvuka putem svetlosnih ili toplotnih zrakova. Oni se u prekidima iste amplitude puštaju na osetljivoj ploči.