Oznaka: ovaj momenat

zasad ili za sad

Kako se pravilno piše zasad ili za sad?Pravilno je i jedno i drugo, ali upotreba zavisi od konteksta.Kada se piše kao jedna reč, onda se radi o prilogu za vreme u značenju sada, trenutno, u ovo vreme, u ovim okolnostima.Kada se piše kao dve reči, onda se radi o prilogu za namenu u značenju za […]