Oznaka: otupiti

otupeti ili otupiti

Kako se piše otupeti ili otupiti? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Kada želimo da kažemo da je nešo postalo tupo, onda koristimo glagol otupeti. Ukoliko želimo da kažemo da treba učiniti nešto tupim, onda koristimo glagol otupiti. Primeri u rečenicama:       Da li je nož otupeo?       Otupi ovaj nož, kako […]