Oznaka: odškrinuti

odškrinuti ili otškrinuti

Kako se piše odškrinuti ili otškrinuti?Prema srpskom pravopisu pravilno je odškrinuti.U ovoj reči dolazi do odstupanja pravila jednačenja suglasnika po zvučnosti (zvučno slovo d ispred bezvučnog slova š ne prelazi u bezvučno slovo t).Primeri u rečenicama:Odškrinuo je vrata oprezno.Da li bi mogao da odškrineš prozor?Hej, odškrini ta vrata da uđe vazduh!