Oznaka: odričan

odrečan ili odričan

Kako se piše odrečan ili odričan?Prema srpskom pravopisu pravilna su oba oblika ove reči.Ravnopravno se upotrebljavaju u srpskom jeziku.Primeri u rečenicama:Možeš li mi reći odričan oblik ove reči?Molim Vas, odrečan odgovor se ne prihvata!Napišite kako se gradi odričan oblik ovog glagola.