Oznaka: odričan

odrečan ili odričan

Kako se piše odrečan ili odričan? Prema srpskom pravopisu pravilna su oba oblika ove reči. Ravnopravno se upotrebljavaju u srpskom jeziku. Primeri u rečenicama: Možeš li mi reći odričan oblik ove reči? Molim Vas, odrečan odgovor se ne prihvata! Napišite kako se gradi odričan oblik ovog glagola.