Oznaka: odprilike

otprilike ili odprilike

Kako se piše otprilike ili odprilike? Prema srpskom pravopisu pravilno je otprilike. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti, tako da zvučno slovo d ispred bezvučnog slova p prelazi u bezvučno slovo t. Primeri u rečenicama: Ovde otprilike ima oko sedam kila šljiva. Možeš li otprilike da odrediš koliko ti je vremena potrebno […]