Oznaka: odprilike

otprilike ili odprilike

Kako se piše otprilike ili odprilike?Prema srpskom pravopisu pravilno je otprilike.U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti, tako da zvučno slovo d ispred bezvučnog slova p prelazi u bezvučno slovo t.Primeri u rečenicama:Ovde otprilike ima oko sedam kila šljiva.Možeš li otprilike da odrediš koliko ti je vremena potrebno da sašiješ haljinu? Hej, kaži […]