Oznaka: odli

odlij ili odli

Kako se piše odlij ili odli? Prema srpskom pravopisu pravilno je napisati odlij.Odlij predstavlja imperativ glagola odliti. Ukoliko se prvo lice jednine prezenta završava na nastavak –ijem, onda se slovo j piše u imperativu (odlij, odlijmo, odlijte) .Primeri u rečenicama:Odlij mi malo vode.Odlijmo vino!Odlijte nam mleko!