Oznaka: nasuvo

nasuvo ili na suvo

Kako se piše nasuvo ili na suvo? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nasuvo u funkciji priloga. Prilog nasuvo znači bez upotrebe tečnosti. Međutim, dozvoljeno je odvojeno pisanje u doslovnom značenju, npr: Položio ga je na suvo. Primeri u rečenicama: Danas smo jeli nasuvo. Obrijao se nasuvo. Hoćeš li me pošišati nasuvo?