Oznaka: napred nazad

napred-nazad ili napred nazad

Kako se piše napred-nazad ili napred nazad?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše napred-nazad. Udvojeni prilozi (simetrične veze) se pišu sa crticom, poput: koliko-toliko, kako-tako, kad-tad, ovde-onde, brže-bolje itd. Primeri u rečenicama:Kretala se napred-nazad.Da li se klatila napred-nazad?Nemoj se kretati tako napred-nazad!