Oznaka: muzički luk

ligatura musica

Šta je ligatura u muzici? Šta znači ligatura u muzici?Ligatura – spajanje dve note ili muzicka znaka u jedan. Takođe se može spojiti više nota nejednake visine lukom.U medicini ligatura povezivanje vena. Podvez vena.Ligatura je omot knjiga, zavoj.