Oznaka: makni

maći ili maknuti

Kako se piše maći ili maknuti?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Ravnopravno se oba glagola upotrebljavaju u srpskom jeziku. Značenje ovog glagola jeste pomeriti se sa mesta.Primeri u rečenicama:Makni mi se s puta! Ja se neću maći makar me zgazio.