Oznaka: kompenzovati

kompenzirati ili kompenzovati?

Kako se piše kompenzirati ili kompenzovati? U ovom slučaju ispravna su oba oblika i koriste se sa istim značenjem.Reč je o upotrebi dva nastavka –ovati i –irati. Primeri: U slučaju da nemate novac, dug ćemo nekako kompenzirati.Ne brinite se, to ćemo kompenzovati drugim sredstvima.Ovo je bio veliki finansijski gubitak, nadam se da ćemo bar deo […]