Oznaka: komadant

komandant ili komadant?

Kako se piše komandant ili komadant?Iako u govoru neretko čujemo komadant, ispravno je samo komandant.Takođe, treba napomenuti da vokativ jednice glasi komandante, a ne komandantu.Primeri:Šta je o tome rekao komandant vojske?Što se tiče mog karaktera, volim ponekad biti komandant.Koja je funkcija vrhovnog komandanta?