Oznaka: kolokvij

kolokvij ili kolokvijum?

Kako se piše kolokvij ili kolokvijum? Ispravna su oba oblika.Oblik kolokvijum se u našem jeziku čuje češće, mada nije neobičan oblik kolokvij, kao što čujemo i scenarij, medij i dr. Primeri: Ne mogu da idem u grad večeras, sutra imam kolokvijum.Napokon sam položila kolokvijum!Da li je profesorka zakazala kolokvijum iz sintakse?