Oznaka: koga god

kogagod ili koga god?

Kako se piše kogagod ili koga god? Piše se i kogagod i koga god, ali sa različitim značenjem.Kada zamenicu i rečcu pišemo sastavljeno onda imaju značenje nekog. Rečca god je nenaglašena i pojačava neodređeno značenje.Ukoliko ih pišemo rastavljeno onda znače bilo koga. Primeri: Koga god da vidiš, zovi ga da nam pomogne.Koga god da zovem […]