Oznaka: kako se pisu brojevi

Brojevi

Brojevi 2.350,00 Zarez je znak koji odvaja decimalni deo od celog, tačka se može koristiti za odvajanje hiljada. Glavni brojevi mogu biti: osnovni (dva, pet, sedam, petnaest, devetnaest, trideset…) zbirni (dvoje, troje, petoro, jedanaestoro, dvadesetoro…) brojne imenice na -ica (dvojica, trojica, šestorica, trinaestorica… Brojeve koristimo da označimo količinu nečega. Sastav brojeva: jednočlani (dva , troje, sedmorica, treci, devetsto…) višečlani ( […]