Oznaka: ka

k ili ka

Kako se piše k ili ka?Ispravna su oba oblika, ali postoje i neka pravila prilikom njihove upotrebe.Prošireni oblik ka se mora upotrebiti kada se nađe ispred reči koje počinju istim ili sličnim suglasnikom. Kod ostalih upotreba koriste se oba oblika.Primeri:Da li možeš da kreneš ka Goranu?Išao je k meni i gledao me je pravo u […]