Oznaka: jemac

jamčiti ili jemčiti

Kako se piše jamčiti ili jemčiti? Pravopis priznaje oba ova oblika. Međutim, oblik jemčiti navodi kao običniji oblik. Sa ovim u vezi, koriste se i oblici jamac i jamstvo, kao i jemac i jemstvo.  Primeri: Jemčim i tvrdim da ovo nije taj čovek! Jemčim da ćeš dobiti svoj novac nazad. Te agencije jemče apsolutnu sigurnost.