Oznaka: jemac

jamčiti ili jemčiti

Kako se piše jamčiti ili jemčiti?Pravopis priznaje oba ova oblika.Međutim, oblik jemčiti navodi kao običniji oblik. Sa ovim u vezi, koriste se i oblici jamac i jamstvo, kao i jemac i jemstvo. Primeri:Jemčim i tvrdim da ovo nije taj čovek!Jemčim da ćeš dobiti svoj novac nazad.Te agencije jemče apsolutnu sigurnost.