Oznaka: jaruga

jaruzi ili jarugi

Kako se piše jarci ili jarčevi?Ispravan oblik je jaruzi.Naime, kada je u pitanju imenica jaruga,  dolazi do vršenja glasovne promene sibilarizacije u dativu i lokativu jednine.Primeri:Otišli smo da vidimo šta se nalazi u jaruzi.Zoran je pričao dugo priče o toj jaruzi.U jaruzi je bilo puno vode.