Oznaka: išo

išo ili iš’o

Kako se piše išo ili iš’o?Pravilno je iš’o. Ovo je skraćeni oblik glagola išao, pa apostrof mora stajati umesto ovog a koje je ispalo.  Na primer: On je iš’o u grad, ali je rek’o mami da je stig’o u školu.