Oznaka: išo

išo ili iš’o

Kako se piše išo ili iš’o? Pravilno je iš’o.  Ovo je skraćeni oblik glagola išao, pa apostrof mora stajati umesto ovog a koje je ispalo.   Na primer: On je iš’o u grad, ali je rek’o mami da je stig’o u školu.