Oznaka: inpuls

impuls ili inpuls

Kako se piše impuls ili inpuls? Pravilno je impuls. Ovo je pozajmljenica iz latinskog jezika, u osnovi se nalazi m, a ne n, zato tako treba i ostati.  Na primer: Impuls ili moment sile predstavlja proizvod mase tela i njegove brzine. 

impulsivan ili inpulsivan

Kako se piše impulsivan ili inpulsivan?Pravilno je impulsivan. Ovo je pozajmljenica iz latinskog jezika, u osnovi se nalazi m, a ne n, zato tako treba i ostati.  Na primer: Ona ume jako impulsivno da reaguje kada se iznervira.