Oznaka: ikuda

ikuda ili i kuda

Kako se piše ikuda ili i kuda? Piše se ikuda u funkciji priloga, na primer: Hoćete li ići ikuda ovog leta?  Dozvolјeno je odvojeno pisanje u drugačijem kontekstu, koji podrazumeva spoj veznika i i zameničkog priloga kuda, na primer: I kuda sada treba da idem?