Oznaka: I koliko puta

ikoliko ili i koliko

Kako se piše ikoliko ili i koliko ?Piše se ikolikou funkciji priloga, na primer: Hoće li doneti ikoliko jabuka? Dozvoljeno je odvojenopisanje u drugačijem kontekstu, koji podrazumeva spoj veznika i i zameničkog priloga koliko, na primer: I koliko puta moram da ti ponovim to?