Oznaka: hulenje

huljenje ili hulenje

Kako se piše huljenje ili hulenje? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše huljenje. Glagol ove imenice glasi huliti. S obzirom da je ovo glagolska imenica koja u svojoj osnovi u prezentu ima samoglasnik, neophodno je izvršiti jotovanje. Primeri u rečenicama: U ovoj grupi je huljenje zabranjeno. Gde piše da je huljenje zabranjeno? Ne bih želela […]

hulјenje ili hulenje

Kako se piše hulјenje ili hulenje?  Pravilno je hulјenje.  Ova imenica je nastala od glagola huliti na čiju osnovu su dodati sufiksi –jen i –je i došlo je do jotovanja (hul- + -jen- + -je).