Oznaka: hrkajući

hrčući ili hrkajući

Kako se piše hrčući ili hrkajući? Prema srpskom  pravopisu piše se hrčući. Ovaj oblik glagola predstavlja glagolski prilog sadašnji koji se gradi od trećeg lica množine prezenta glagola hrkati (hrču) i dodaje se nastavak –ći. Primeri u rečenicama: Oblači pidžamu i lagano zaspa, hrčući tiho, skoro nečujno. Hrčući dekica me je zaista uznemiravao. Legla je […]

hrčući ili hrkajući

Kako se piše hrčući ili hrkajući? Pravilno je hrčući.  Ovaj glagolski oblik se naziva glagolski prilog sadašnji. On se gradi tako što na neki glagol u prezentu 3. lica množine dodamo nastavak –ći. Ako uzmemo ovaj primer, 3. lice množine prezenta glagola hrkati je hrču i kada dodamo nastavak –ći, dobijamo hrčući.  Primer: glagolski prilog sadašnji […]