Oznaka: gušći

gušći ili gustiji

Kako se piše gušći ili gustiji?Prema srpskom pravopisu pravilno je gušći.Gušći predstavlja komparativ prideva gust.Superlativ prideva gust glasi najgušći.Primeri u rečenicama:Ovaj krem je gušći.Da li ti se dopada kada je gušći šlag?Ne volim kada mi je sok gušći.