Oznaka: folkloristkinja

folkloristkinja ili folkloriskinja

Kako se piše folkloristkinja ili folkloriskinja?Pravilno se piše folkloristkinja. Ova imenica je reč stranog porekla, tako da se ne primenjuje pravilo odstupanja suglasnika ispred nastavka –kinja.Primeri u rečenicama:Jana Petrović je poznata folkloristkinja.Folkloristkinje su lepe devojke.Da li si upoznao onu folkloristkinju?