Oznaka: folkloriskinja

folkloristkinja ili folkloriskinja

Kako se piše folkloristkinja ili folkloriskinja? Pravilno se piše folkloristkinja. Ova imenica je reč stranog porekla, tako da se ne primenjuje pravilo odstupanja suglasnika ispred nastavka –kinja. Primeri u rečenicama: Jana Petrović je poznata folkloristkinja. Folkloristkinje su lepe devojke. Da li si upoznao onu folkloristkinju?