Oznaka: čeznuti

iščeznuti ili izčeznuti

Kako se piše iščeznuti ili izčeznuti?Pravilno je iščeznuti. Naime, prvo mora doći do jednačenja suglasnika po zvučnosti, odnosno da suglasnik z pređe u svoj parnjak s ispred bezvučnog č, a onda će doći do jednačenja suglasnika po mestu tvorbe, kada ovo dobijeno s ispred prednjonepčanog čprelazi u š. (iz- + -čeznuti -> isčeznuti -> iščeznuti).Na primer: […]