Oznaka: božji

božiji ili božji

Kako se piše božiji ili božji? Piše se i jedno i drugo, ali se prednost daje obliku božji. Pridevski sufiks -ji javlja se i u obliku -iji. Oblik -iji ima prednost kod osnova koje sezavršavaju suglasničkom grupom, radi lakšeg izgovora (npr. guščiji). Pošto se osnova imenice bog završava samo jednim suglasnikom, prednost se daje nastavku […]