Oznaka: bambadava

bambadava ili banbadava?

Kako se piše bambadava ili banbadava?Piše se bambadava.U pitanju je prilog za način, tj. neprava priloška reč. Može se upotrebiti i uz predlog ZA (Uradio je to za bambadava). Primeri:Išao je čak do Beograda bambadava.Bilo je jako jeftino, skoro bambadava.Ne bi on sve to uradio bambadava.