Oznaka: auto-biografija

autobiografija ili auto-biografija

Kako se piše autobiografija ili auto-biografija? Pravilno se piše autobiografija. Ukoliko prefiks auto- znači sopstven, tada se reči pišu spojeno bez crtice: autopilot, autoportret, autosugestija, autobiografija… Od ovog pravila se odstupa kada prefiks auto- znači automobilski. Tada se te reči pišu sa crticom. Npr. auto-guma, auto-škola… Primeri u rečenicama: Napisala sam autobiografiju. Da li si pročitala njenu autobiografiju? […]